تولد سه سالگی دخترم

دوست دارم  تا بگویم بشنوی


حرف دل با شعر زیبای دری

دخترم ،زیبا گلم ،ای عشق من


در نگاهم از همه عالم سری

کاش میشد تا ببینی در دلم


کز همه خوبان عالم برتری

من برایت آرزو دارم همه


خوبی و پاکی و نیکو اختری

درسا عزیزم تولدت مبارک

یکشنبه شب ، پنجم اردیبهشت 1395  سومین سالگرد تولد درسا جونم رو به اتفاق مهمونای عزیزمون که لطف کرده بودن و در شادی ما شریک شده بودن ، جشن گرفتیم.

درسا جونم این بار مشتاقانه و بی صبرانه منتظر تولدش بود چون امسال .....................

معنای جشن تولد رو می دونست اینکه قراره کیک بخریم ، شمع بخریم ، بادکنک بزنیم و مهمون بیاد خونمون، به همین دلیل بسیار شاد بود. البته دختر گلم بهترین قسمت تولد رو فوت کردن شمع می دونه.

 عکس های تولد درسا و در ادامه عکس های اردیبهشت ماه