سفر به کاشان

صبح زود روز پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395 که روز مبعث هم بود من و درسا و بابایی به اتفاق گروهی از دوستان و فامیل با اتوبوس ،دسته جمعی به سمت کاشان حرکت کردیم.

این اولین مسافرت ما در سال 95 بود.

 درسا از ذوق اینکه.......................

با اتوبوس به سفر میریم اول خوابش نمی برد .

ما حدود ساعت 9:45 به نیاسر رسیدیم و بعد از خوردن صبحانه به سمت آبشار نیاسر بالا رفتیم. بعد از کلی پله نوردی به سمت اتوبوس رفتیم تا به مشهد اردهال بریم، محل اقامتمون در مرکز خورشید اردهال بود . در این مرکز هم شهربازی و هم پارک بازی برای بچه ها بود اول درسا شهر بازی رو دید و با خوشحالی گفت: آخ جون شهر بازی. ما ابتدا به رستوران برای صرف ناهار رفتیم و بعد از اینکه از رستوران بیرون اومدیم درسا پارک بازی رو هم دید و همون لحظه به سمت پارک رفت. اول بابایی پیش درسا در پارک بازی بود، ما بعد از تحویل گرفتن اتاق به محض اینکه به اتاق برای استراحت رفتیم حمید ، درسا رو آورد ولی دختر گلم حتی برای یک لحظه هم داخل اتاق نیومد و برای مدتی در محوطه گشت و بعد دوباره به پارک بازی رفت و تمام طول این مدت من مواظبش بودم البته گاهی از دور! چون وقتی منو می دید میگفت: من دارم میرم تو مواظب خودت باش و به سرعت از من دور میشد. بعد از بازی کردن در پارک درسا خانم داخل جوی آبی که در وسط محوطه بود ، رفت. دیگه به اجبار خانم گل رو به اتاق بردم و لباسش رو عوض کردم و بعد از اون همه حاضر بودن که به داخل شهر کاشان و به دیدن باغ فین و خانه های زیبای تاریخی برویم. 

وقتی کمی از حرکتمون به سمت کاشان گذشت باران خیلی شدیدی گرفت و اینقدر شدت بارون زیاد بود که بیشتر خیابان ها دچار آب گرفتگی شدند. خلاصه موفق نشدیم که از باغ فین بازدید کنیم و به سمت خانه های اریخی رفتیم. شدت باران بسیار کم شد ولی به آرامی در حال باریدن بود بطوریکه از رفتن در زیر بارون اذیت نمیشدیم.

ما به سمت خانه طباطبایی رفتیم و از اونجا دیدن کردیم . معماری این خونه فوق العاده بود.

صبح جمعه 17 اردیبهشت بعد از صرف صبحانه به سمت روستای علوی رفتیم و سپس به طرف روستای تاریخی و زیبای ابیانه حرکت کردیم و با طی کردن مسافتی حدود 80 کیلومتر ،ظهر به ابیانه رسیدیم . ناهار رو در هتل ابیانه خوردیم و به داخل روستای ابیانه رفتیم . دوباره باران گرفت ، بارانی بسیار زیبا و هوایی بسیار دل انگیز .

ما ساعت 10 شب رسیدیم خونمون و به این ترتیب این سفر دو روزه به اتمام رسید. 

عکس های سفر ما به کاشان