اولین مروارید

شنبه 26 بهمن 1392. درسا جونم نه ماه و بیست و یک روزه است.

تقریبا از دهم بهمن جای دو تا از دندانهای پائینی درسا جونم متورم شده بود. روز 22 بهمن وقتی با لیوان شیشه ای کوچک به دختر گلم آب دادم صدای برخورد دندان را به لیوان شنیدم ولی هر چی نگاه می کردم چیزی نمی دیدم!! ( البته دیدن لثه های درسا خانم وروجک به همین راحتی ها نیست چون به هیچ عنوان نمیذاره دهن غنچشو باز کنی محکم لبای کوچولوشو بهم فشار می ده که دهنش باز نشه و اگر هم با اصرار من .....

برای باز کردن دهنش مواجه بشه زبونشو زود میاره بیرون و من باز هم موفق به دیدن نمیشم! تنها راه دیدن لثه های این خانم شیطون بلا اینه که بخندونیش.) روز بعد درسا انگشت منو با لثه هاش فشار داد و متوجه شدم فقط یه کوچولو از یه قسمت دندان از لثه بیرون زده یعنی دندان بطور کامل از لثه خارج نشده بود.

و در این مدت باز هم به راحتی نمیشد سفیدی این مروارید رو ببینیم تا دیروز که من برای اولین بار بلاخره اونو دیدم .دندان سمت چپ درسا جونم یه کوچولو از لثه بیرون اومده.

فکر کنم دومین دندان دخترم هم همین روزا دربیاد.

انار دونه دونه، دختری دارم یه دونه                      قشنگ و مهربونه

انار دونه دونه، چند وقتیه که بچم                       گرفتار دندونه

انار دونه دونه، توی دهان بچم                            یه گل زده جوونه

گل نگو ، مرواریده                                           مثل طلا سفیده