افتادن اولین دندان شیری

امروز پنج شنبه 1397/11/25 ، درسا 5 سال و نه ماه سن دارد

حدود بیست روز پیش درسا به یکی از دندان های جلو فک پائین اش اشاره کرد و گفت که کمی درد میکنه، دیدم که این دندون کوچولو یه ذره لق شده و چند روز بعد هم دیدم که یه مروارید سفید و کوچولو پشت این دندون لق بیرون زده....خلاصه یعد از کمی رشد دندون دائمی در 25 بهمن ماه دندان شیری درسا افتاد  و فردا صبح آنروز فرشته مهربون یک خمیر بازی زیر بالش درسا هدیه براش گذاشته بود، چون چند وقت بود که درسا خمیر بازی می خواست، و به این ترتیب درسا جونم کلی خوشحال شد.